Blyfri SMD

Tilbage

EU’s Rhos-direktiv

Fra den 1. juli 2006 må elektrisk og elektronisk udstyr indenfor EU ikke indeholde bly, kviksølv eller cadmium. Forbudet omfatter også tre brandhæmmere: Hexavalentchrom, polybromerede biphenyler (PBB) og polybromerede diphenylethere (PBDE).

 
Kai Toft Elektronik har siden slutningen 2004 produceret blyfri for en del af vores kunder. Den største udfordring har været at få optimeret designet af PCB layoutet med hensyn til pads. Den erfaring vi i dag har, giver vi med glæde videre til vores kunder for at få en bedre kvalitet og samtidig giver det som sidegevinst en besparelse.


En del af SMD produktionen omfatter også Reflow lodning af hulmonterede komponenter (Pin in Paste).
For mange produkters vedkommende er det muligt at undgå en ekstra loddeproces og igen kommer det kunderne til gode i form af en besparelse.

Digitale instrumenter
Pb-Free

UDM10xx
Pb-Free

UDM10xx
Pb-Free

UDM10xx
Pb-Free