Digitale Instrumenter

Tilbage

Kai Toft elektronik aps har gennem en årrække opbygget en solid erfaring i elektronisk måling. Det har blandt andet givet sig udslag i en hel serie af digitale måleinstrumenter, og digitale controllere.

Hele serien kaldes for UNIREG og omfatter følgende måleinstrumenter:

UNIREG - 100
Digital panelinstrument med 3½-digit LED display.
Instrumentet er velegnet til visning og måling af:

AC/DC spænding
AC/DC strøm
Temperatur med RTD-følere samt thermoelementer.
Processignaler 0-20mA/

4-20mA/0-10V

Ved måling af processignaler er udlæsningen fri skalérbar i hele området. Fronten er som standard IP-54 med integreret display i standard DIN hus (48x24mm), med stikbare tilslutningsklemmer på bagsiden af instrumentet. Forsyningsspændingen er 12-24V AC/DC med galvanisk adskillelse mellem input og forsyningsspændingen.

UNIREG - 110
Dette instrument har samme faciliteter som UNIREG - 100 Forskellen er her, at kan man få forskellige hjælpespændingsvarianter fra 12V AC/DC til 230 VAC. Fronten er som standard IP-54 med integreret display i standard DIN hus (96x48mm.)

UNIREG - 210
Her er der tale om et microprocessorbaseret panelinstrument med et 4-digit LED display. Målesignalerne er de samme som for de to foregående instrumenter. Ud over dette, har instrumentet 2 relæudgange, som er fuldt ud programmerbare fra fronttastaturet. Fronten er som standard IP-54 med integreret display og tastatur i standard DIN hus (96x48mm.)

Digitale instrumenter
Digitale instrumenter

UDM10xx
UDM10xx

UDM10xx
UDM10xx

UDM10xx
UDM10xx